surinkdyti

surinkdyti
surinkdýti 1. žr. surinkti 1: Reikia po žolelę surinkdýt [pašarą] an žiemos Grv. Žoleles suriñkdėm [, pjaudamos rugius] Kls. Suriñkdo grybus Rud. Kokių dvylika suriñkdom valgių ir valgom [per Kūčias] Rod. Surinkdo kap šuva kaulus Rod. 2. Pls žr. surinkti 3: Eina piemenai per kiemą, suriñkdo pieną, kiaušinius (per Sekmines) Grv. Suriñkdė pinigus kitosa žemėsa Grv. Paveikslus nuimdė an eglutės, pinigus suriñkdė Vlk. Valsčiuj pinigus suriñkdo Prl. Drobes suriñkdė, po sodžias važinėdami Žrm. Čia [muziejininkai] suriñkdė daiktus, diedų kokius daiktus Rud. Surinkdo senus mūs prodiedų žodžius Dv. Jūs senoviškas dainas suriñkdot Dsm.iter. surinkti 3: Seniau kunigai surinkdė kalėdas, po sodžias važinėdami Žrm. 3. žr. surinkti 4: Svietas pinigų nesuriñkdo dar̃, praperka Rod. Moka surinkdýt pinigus susiedas Rod. | refl.: Daug susriñkdo (prikuliama) javo Žrm. 4. refl. žr. surinkti 5 (refl.): Itoj pati upelė eina an Benekainių; iš mūs pievų susriñkdo LKT347(Šlčn). 5. Kls žr. surinkti 6: Suriñkdo kriaučius, šiaučius – aš užsirašiau Pls. Talaka (talka) – daug žmonių suriñkdo Dv. Surinkdýsiu visus vaikus miegan Grv. | refl.: Susriñkdo vyrai išsimiegoję Grv. Susiriñkdom bobos vienon pirkion LKKIX205(Dv). Susriñkdo tepgi jaunimo Šč. Sueido, susriñkdo, kap mūsunk vadina, duoda večeriotie GrvT132. Susriñkdė ir jaunimas, ir vaikai Rod. Žmonys patys susriñkdo ir gieda Rod. Visi jauni susriñkdo tęnai ingi jas Šlčn. Susriñkdė žmonių, linksma buvo Pls. Ir tęnai turgai susriñkdo Arm. 6. tr. sudaryti (tam tikrą kiekį): Vaitkūnų (tokia pavarde asmenų) ik dešimt suriñkdo Pls. | refl.: Susiriñkdo karvių: tai telukas, tai da Šlčn. 7. žr. surinkti 19: Kai ima surinkdýt visa, tai te vairuoja ir vairuoja (sekant pasaką) Arm. 8. refl. žr. surinkti 24 (refl.): Dobilai jau pradeda susrinkdýt Grv. \ rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; parinkdyti; perrinkdyti; pririnkdyti; razsirinkdyti; surinkdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aprinkdyti — 1. tr. apravėti, aprankioti: Jau bulbas reikia aprinkdyt (apraustyti piktžoles) Rod. 2. žr. aprinkti 5: Apiekūnus apriñkdo, kad niekas nemušdyt [našlaičių] Asv. 3. žr. aprinkti 6: Nemčiai ejo naktimi, apriñkdė daug Dv. Jos svirną apriñkdė Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkdyti — žr. atrinkti 6: Darbas tau sveikatą atriñkdo Arm. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; parinkdyti; perrinkdyti; pririnkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkdyti — ×darinkdyti žr. darinkti 2: Tau dariñkdo akinius Rud. Kap kas dariñkdo, kap an [kiaušinio] šono pūnelė – tai vištaitės [išsirita], kap tiesiai – tai gaidukai Rod. Dariñkdė dieną [sėti linus] – an dienos Elenos, kap rūksta ėgliai Rod. rinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkdyti — tr. 1. vieną po kito išimti, pašalinti: Pilvan askolkas išriñkdė Grv. 2. žr. išrinkti 6: Būna be sėklų [kanapės], jas išriñkdo Rod. Kanapes vienas išrenka, kitos lieka. Ma[no] dukterys ne kanapės – jų išrinkdyt nereikia (pirmiausia turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurinkdyti — 1. Dbč žr. nurinkti 1. ║ Akmenis nuriñkdėm Grv. Nei čia seniau nuriñkdė [grambuolius], ir obuolių buvo Kls. Nuog daržo nuriñkdė vaikai [Kolorado vabalus] Dbč. 2. žr. nurinkti 3: Jų (žieminių svogūnų) nenuriñkdo, anys ir žiemą auga Rod. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parinkdyti — žr. parinkti: 1. Bulbų nueini parinkdyt [iš aparto lauko] Asv. 2. Tik eina, vaikšto su kašiku ir pariñkdo bulbas Dbč. Žiūri, ką gervės guli, tai anas pradė[jo] jas nuo žemės parinkdyt Grv. Parinkdyk tą žiužlą Arm. | prk.: Tas pilvas vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrinkdyti — 1. Dv žr. perrinkti 1: Bulbas perrinkdo Rod. Eikte perrinkdykit obuolius Grv. 2. žr. perrinkti 3: Tu ženykus perrinkdai labai Nč. Išbadėjęs valgymų neperrinkdo Rod. Mūs tėvas valgymais neperrinkdė: ką padavei, tai suvalgė Asv. 3. intr. vieną p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririnkdyti — žr. pririnkti 1: Mes nedūmojom sirgt ir liepų žiedų nepririñkdėm Arm. | refl. tr.: Vis ana pirmutinė prisriñkdo [uogų] LTR(Grv). rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsirinkdyti — ×razsirinkdyti 1. žr. razrinkti 4 (refl.): Stovų juostos, velenas nerazsiriñkdo Dv. 2. žr. razrinkti 10: Kad papuolė teisman, nerazsirinkdaĩ – kaltas, nekaltas Grv. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkdyti — rinkdyti, riñkdo, riñkdė 1. žr. rinkti 3: Jis pinigus riñkdė Kls. 2. refl. žr. rinkti 10 (refl.): Dėl ko jūs mus nesiriñkdot? Grv. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”